VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Svěřte nám své účetnictví, neztrácejte drahý čas studováním legislativních změn a věnujte se své práci. Naši účetní mají potřebnou a neustále aktualizovanou kvalifikaci, a v případě nutnosti jsou ihned zastupitelní. 

Ať je vaší prioritou outsourcing v rámci vzdáleného přístupu a vedení „bezkontaktního“ účetnictví, nebo rádi řešíte se svým účetním problémy osobně, jistě společně nalezneme cestu, a nastavíme řešení Vám tzv. „ na míru“.

 • evidence a účtování ostatních pohledávek a závazků z obchodního styku, ve vztahu k zaměstnancům a státním institucím
 • evidence a účtování majetku, kalkulace odpisů HM a NM
 • účtování dohadných položek, rezerv, opravných položek
 • vypracování inventarizací a výkazů
 • kalkulace a účtování odložené daně
 • kalkulace a vypracování přiznání k daním z příjmů právnických osob, fyzických osob, silniční daně, daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitosti
 • zastupování klienta při jednání s úřady
 • spolupráce s auditory
 • zpracování statistických výkazů
 • reporting
 • evidence a účtování faktur vydaných / přijatých
 • evidence a účtování pokladních a bankovních dokladů, vč. úhrady závazků

Služby v mimořádných situacích

Neděste se mimořádných situací ve svém účetnictví. Jsme vždy připraveni zasáhnout a být Vám oporou i v okamžiku, kdy Vás tlačí čas nebo finanční úřad. Zajistíme rekonstrukci Vašeho účetnictví, vyřešíme vše potřebné v době uzávěrky, provedeme rychlou kontrolu účetnictví minulých období. Hbitě si poradíme i při transformaci společností či konsolidovaných uzávěrkách.

Zpracování mezd a personální agenda

Nechte mzdy svých zaměstnanců na nás. Víme, že se jedná o citlivé a osobní údaje, proto klademe velký důraz na ochranu osobních dat a bezchybnou kvalitu zpracování mezd. Problematika mzdové a personální agendy prochází soustavnými legislativními změnami, existuje proto značné riziko chyb způsobených lidským faktorem. S námi se tohoto rizika vyvarujete. Vždy dbáme o kvalitu odvedené práce a její bezchybnost. Naši personalisté a mzdoví účetní se kontinuálně vzdělávají a doplňují své vědomosti o aktuální legislativní změny. Samozřejmou součástí našeho servisu je vysoká pojistka profesní zodpovědnosti, která kryje veškerá rizika spojená s našimi službami.

Co je podstatou naší činnosti, co nabízíme a tím Vám ušetříme Vaše starosti:

 • Zajištění mzdového účetnictví
 • Vedení personalistiky:
  • Sledování legislativních změn a implementace do praxe
  • Pomoc při kompletaci podkladů pro zpracování mezd
  • Samotné zpracování mezd ( všechny druhy prac. poměrů a úvazků)
  • Zpracování, distribuce a archivace veškerých mzdových výstupů
  • Zpracování mzdových reportů
  • Export dat do účetnictví
  • Rozesílání výplatních pásek dle požadavků klienta
  • Ochrana dat
  • Komunikace se zaměstnanci
  • Komunikace s úřady
  • zajištění účasti na kontrolách

Kontaktujte nás

ALL účto s.r.o.

Josefa Suka 1753
Frýdek-Místek 73801

E-mail: allucto@allucto.cz
Tel.: 603 876 776